IZJAVA O PRIVATNOSTI

Privatnost: 12.01.2022.

Deo podataka koji se unose u veb obrazac mogu biti i lični podaci prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, sa izmenama i dopunama (naročito adresa e-pošte).

Svi podaci uneseni u veb obrazac, uključujući i lične podatke, namenjeni su samo komunikaciji između korisnika i operatera i operater te podatke ne otkriva trećim licima. Ovo ne utiče na mogućnost operatera da receptu ili fotografiji koju je objavio korisnik na veb interfejsu priloži korisnički nadimak, sa čime se korisnik slaže.

Korisnik je saglasan sa slanjem informacija u vezi sa aktivnostima operatera i poslovnim najavama na njegov e-mail. Obe saglasnosti se mogu opozvati u bilo kom trenutku slanjem e-pošte na kontakt e-mail operatera.

Korisnik je saglasan sa obradom i prikupljanjem ličnih podataka datih operateru prilikom registracije, do njegovog pismenog neslaganja sa ovom obradom. Rukovalac može ovlastiti treću stranu za obradu ličnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da je obradom njegovih ličnih podataka prekršen zakon ili zaštita privatnog i ličnog života korisnika, korisnik svoje žalbe ili komentare podnosi provajderu.

Korisnik ima pravo pristupa svojim ličnim podacima, pravo da ih ispravi, uključujući i druga zakonska prava na ove podatke. Korisnik izjavljuje da zna da se lični podaci mogu ukloniti iz baze podataka na pisani zahtev korisnika. Lični podaci Korisnika su u potpunosti zaštićeni od zloupotrebe.

Lični podaci će se obrađivati na neodređeno vreme. Lični podaci će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovan način. Korisnik potvrđuje da je obavešten da se radi o dobrovoljnom davanju ličnih podataka.

U slučaju da korisnik smatra da rukovalac ili obrađivač obrađuje lične podatke što je u suprotnosti sa zaštitom privatnog i ličnog života korisnika ili zakonom, posebno ako su lični podaci netačni u pogledu svrhe njihove obrade, može zatražiti od kontrolora ili obrađivača objašnjenje i da zahteva od kontrolora ili obrađivača da popravi tako stvorenu situaciju.

Ukoliko korisnik zatraži informaciju o obradi njegovih ličnih podataka, rukovalac je dužan da pruži ove informacije. Operater ima pravo da zahteva odgovarajuću naplatu za pružanje takvih informacija, ne prekoračujući troškove neophodne za pružanje informacija.

Nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti vrši Kancelarija za zaštitu podataka o ličnosti.

Google analitika i kolačići

Veb interfejs koristi Google analitiku, uslugu koju pruža Google, Inc. („Google“). Google analitika koristi „kolačiće“, koji su tekstualne datoteke postavljene na vaš računar i posetioca, kako bi pomogla veb lokaciji da analizira kako korisnici koriste sajt.

Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) biće prenete i uskladištene od strane Google-a na serverima u Sjedinjenim Državama. Google će koristiti ove informacije u svrhu procene vašeg korišćenja veb-sajta i sastavljanja izveštaja o aktivnostima veb-sajta za operatere veb-sajtova i operatere veb-sajtova uopšte. Google takođe može da pruži ove informacije trećim licima kada to zahteva zakon ili kada takve treće strane obrađuju informacije u Google-ovo ime.

Google neće povezivati IP adresu korisnika ili posetioca sa bilo kojim drugim podacima koji su mu na raspolaganju. Korisnik i posetilac veb interfejsa mogu da odbiju upotrebu kolačića izborom u odgovarajućim podešavanjima u internet pretraživaču, ali u ovom slučaju nije isključeno da neće biti moguće u potpunosti iskoristiti sve funkcije veb interfejs. Korišćenjem veb interfejsa, korisnik i posetilac saglasni su sa obradom njihovih podataka od strane Google-a na način iu gore navedene svrhe.

Zaštita autorskih prava

Sadržaj veb stranice operatera (tekstovi, fotografije, slike, logotipi, itd.), uključujući softver veb interfejsa i ove politike, zaštićen je autorskim pravima operatera i može biti zaštićen drugim pravima drugih. Sadržaj ne sme da se menja, kopira, reprodukuje, distribuira ili koristi od strane bilo koje treće strane od strane bilo kog korisnika ili posetioca u bilo koju svrhu bez saglasnosti operatera ili nosioca autorskih prava.

Nazivi i oznake proizvoda, robe, usluga, kompanija i kompanija mogu biti registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

Ostali odnosi koji se odnose na korišćenje veb interfejsa

Klikom na neke veze na veb interfejsu možete da napustite veb interfejs i budete preusmereni na veb lokacije trećih strana.

Operater nije odgovoran za greške uzrokovane intervencijama trećih strana u veb interfejsu ili kao rezultat njegovog korišćenja suprotno njegovoj svrsi. Ni korisnik ni posetilac ne smeju da koriste mehanizme, softver, skripte ili druge procedure prilikom korišćenja veb interfejsa koji bi mogli negativno uticati na njegov rad, tj. posebno poremetiti sistem ili neopravdano opteretiti sistem.

Operater ne garantuje nesmetan pristup veb interfejsu, kao ni bezbednost i sigurnost veb interfejsa. Operater nije odgovoran za štetu nastalu pristupom i korišćenjem veb interfejsa, uključujući bilo kakvu štetu nastalu preuzimanjem podataka objavljenih na veb interfejsu, štetu uzrokovanu prekidom rada, neispravnost veb interfejsa, računarske viruse, štetu usled gubitka podataka , profit, neovlašćeni pristup prenosu i podacima o posetiocima.

Ukoliko korisnik ili posetilac prekrši prava trećih lica tokom korišćenja veb interfejsa, operater nije odgovoran. Ako se od operatera zahteva nadoknada štete ili druge štete ili druge slične radnje, operater ima pravo da naknadno prinudi ovu radnju protiv korisnika ili posetioca koji je počinio povredu.

Završne odredbe

Svi odnosi su uređeni ovim principima i odnosi koji nisu regulisani Zakonom , Građanski zakonik, sa izmenama i dopunama, ili drugi važeći zakonski propisi.

Operater može izmeniti ili dopuniti tekst ovih principa.

Ako se postavi pitanje o ovim principima, operater će bez odlaganja pružiti sve potrebne informacije.

Sve reklamacije operater rešava putem kontakt e-pošte. Operater nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na Korisnika ili se dobrovoljno ne pridržava takvih kodeksa Građanskog zakonika).

Ova Politika važi i važi od 1.1.2022.

Politika privatnosti: 12.10.2021.

Uvod:

eKuhinja.com vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.
eKuhinja.com (u daljem tekstu websajt) obvezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naše web stranice. Kako biste što kvalitetnije iskoristili vreme provedeno na našim stranicama, potrebne su nam određene lične informacije o Vama, koje će nam pomoći da Vam pomognemo i prilagodimo sadržaj Vašem ukusu i željam
Molimo, pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite
Ova politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje eKuhinja.com koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom našeg sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.
Izjava o Privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Websajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke.Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo (Postavljanje recepata), nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da vam obezbedimo traženo. Tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali vase potrebe na internetu. (Kada se postavlja pitanje, potreban nam je kontakt za povratnu informaciju.)

Detaljnije

Politika privatnosti:

 1. Korisnici
  Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatkekorisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija.
  eKuhinja.com, čiji veb sajt koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.
  Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglašavate se sa korišćenjem Vaših podataka o ličnosti prema uslovima navedenim u ovoj Politici.
 2. Administrator
  Administrator vaših ličnih podataka je Web sajt eKuhinja.com, čiji veb sajt koristite.

Kako da nas kontaktirati u vezi sa Vašim ličnim podacima?

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu: e-mail: eKuhinja.com@gmail.com ili preko formulara na Kontakt stranici sa napomenom „U vezi zaštite podataka o ličnosti: “

 1. Kada prikupljamo vaše podatke
  Vaše podatke prikupljamo prilikom:

3.1. Korišćenja internet stranice
Društvo prikuplja podatke od posetilaca internet stranice www.eKuhinja.com na osnovu legitimnog interesa, radi boljeg razumevanja potreba korisnika i unapređenja usluga. U navedene svrhe prikupljaju se sledeći podaci:

 1. vreme i datum posete stranici,
 2. stranice koje posetilac pregleda,
 3. tip i verzija internet pretraživača,
 4. IP adresa računara posetioca,
 5. mobilni identifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona.

3.2. Registracija
Ukoliko odlučite da se registrujete na naš sajt, potrebno je da unesete Vaše korisničko ime, lozinku, e-mail adresu i opciono fotografiju, telefon. Pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da ostavite Vaše podatke i registrujete se. Prilikom ostavljanja komentara, prikupljamo vreme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

3.3. Prijava putem društvenih mreža (Facebook, Google)
Ukoliko imate nalog na Facebook-u, ili Google, možete se prijaviti na naš sajt i putem tih naloga. U tom slučaju, od vašeg provajdera preuzimamo vaše ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresu i fotografiju, ukoliko je imate. Pravni osnov obrade je pristanak, imajući u vidu da samostalno i slobodno birate da li želite da se prijavite.

 1. Rok čuvanja
  Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kom ste korisnik naših usluga. Pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti možete u svakom trenutku povući, što dovodi do prestanka dalje obrade vaših podataka i njihovog brisanja. U slučajevima kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, obrađivaćemo ih sve dok ne uložite prigovor na obradu.
 2. Prava korisnika
  U zavisnosti od vrste i pravnog osnova obrade, možete ostvariti sledeća prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti:
 • Pristup podacima o ličnosti
 • Ispravku podataka o ličnosti
 • Brisanje podataka o ličnosti
 • Prenosivost podataka o ličnosti
 • Ograničenje obrade podataka o ličnosti
 • Pravo na prigovor

Poslednje ažuriranje: 1. dec. 2023.

POLITIKA PRIVATNOSTI – BRISANJE PODATAKA

Kako zahtevati brisanje podataka:

Korisnici mogu zahtevati brisanje svojih podataka tako što će slediti sledeće korake:

 1. Kontaktiranje podrške: Korisnici mogu kontaktirati naš tim za podršku putem telefona: 06122345799, vibera: 0612633397 i izričito zahtevati brisanje svojih podataka.
 2. Pisanje elektronske pošte: Korisnici mogu poslati e-poštu na email: ekuhinja.com@gmail.com sa svojim zahtevom za brisanje podataka. U e-poruci trebaju jasno navesti svoj identitet i zahtev za brisanje podataka.
 3. Online obrazac za brisanje: Korisnici mogu posetiti našu veb stranicu https://www.ekuhinja.com/kontakt-informacije/ i popuniti online obrazac za brisanje podataka (na padajućem meniju izabrati naslov: zahtev za brisanje podataka). Nakon što obrazac bude podnet, naš tim će obraditi zahtev korisnika.
 4. Zahtev za brisanje podataka možete poslati i putem Facebook stranice:  https://www.facebook.com/eKuhinja
 5. Korisnik eKuhinje.com može obrisati svoje recepte sa stranice: https://www.ekuhinja.com/my-submissions/
 6. Korisnik može izmeniti/obrisati svoje lične podatke i avatar na stranici: https://www.ekuhinja.com/edit-profile/

Nakon što korisnik podnese zahtev za brisanje podataka, naš tim će ga razmotriti i u roku od 48h preduzeti odgovarajuće korake kako bi osigurao brisanje svih relevantnih podataka u skladu sa važećim zakonima i regulativama o zaštiti privatnosti. Autentičnost zahteva utvrđuje se na osnovu lozinke ostavljene na sajtu, emaila ostavljenog na sajtu I pomoću autifikacije FB naloga sa koga je izvršena registracija, tel broja (ako je ostavljen) I IP adrese.

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: ekuhinja.com@gmail.com ili preko fomulara na Kontakt stranici. https://www.ekuhinja.com/kontakt-informacije/

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta slažete se sa našom politikom kolačića.

Politika kolačića